De Goornhoek 1-2, 7841 HC Sleen

aanpassing prijzen 2019

<< terug
4 januari 2019
aanpassing prijzen 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn onze prijzen voor de behandelingen verhoogd.
Deze verhoging is noodzakelijk in verband met verhoogde vaste lasten als gevolg van o.a. de BTW verhoging. Ook zijn investeringen gedaan ter verbetering van de dienstverlening zoals pinbetaling, het verbeteren van de website en automatisering. In de loop van dit jaar zullen er meer investeringen gedaan worden in de praktijk. 

We werken bovendien aan de aansluiting bij een beroepsvereniging zodat de klant onze behandelingen eventueel vergoed kan krijgen via de aanvullende verzekering. Dit zal op zijn vroegst in het najaar 2019 gerealiseerd zijn.